Alumni Bios

Ian McDonough

Ian McDonough

University of Nevada Las Vegas
Stefan Avdjiev

Stefan Avdjiev

Bank of International Settlements
Ozkan Eren

Ozkan Eren

University of California Riverside
Zheng Zeng

Zheng Zeng

Bowling Green State University
Le Wang

Le Wang

University of Oklahoma
Andres Giraldo Palomino

Andres Giraldo Palomino

Pontificia Universidad Javeriana
Laura Razzolini

Laura Razzolini

University of Alabama
Ren Zhang

Ren Zhang

Texas State University
Ruth Gilgenbach

Ruth Gilgenbach

Ashenfelter & Ashmore
Jian Hu

Jian Hu

Morgan Stanley
Dipa Sarkar

Dipa Sarkar

Queensland University of Technology
Xiang Han

Xiang Han

Shanghai University of Finance and Economics