Alumni

MASDA Graduates by Year

**This new program - Master of Science in Applied Statistics and Data Analytics  (MASDA) began in 2012.

2013

 • Yifan (Shepherd) Huang
 • Mingjie Shi
 • Xinxhu (Lucia) Yang

2014   

 • Shiran Chen
 • Xusheng (Thomas) Chen
 • Hongbin Du
 • Judith Gallego de Ozak
 • Sha He
 • Shuang He
 • Qida Ma
 • Ying Meng
 • Yancheng (Annie) Qian
 • Baolong Shu
 • Jian Tu
 • Nicole Wallace
 • Robert Wood
 • Qi Zhou

2015

 • Ali Hassan Alshaikh
 • Beibei Hu
 • Yinan (Roy) Luo
 • Ricky Mouser
 • Kelsey Redman
 • Yusun Xia
 • Jiadong (Jeremy) Yang

2016

 

 

2017

 • Mo Chen
 • Samantha Hirt
 • Tingting Hu
 • Rongxia Huang
 • Andrew Kipp
 • Qi Lin
 • Xiaoyang Liu
 • Nibhrat Lohia
 • Megan Lyle
 • Weina Ma
 • Moon Mercer
 • Hui Miao
 • Raunak Mundada
 • Shi Qiu
 • Yanqiu Shao
 • Taylor Shekels
 • Hua Zong